Απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

SIMA PGSS

Η ΕΕΑ χορήγησε την Τρίτη πιστοποιητικό στην ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ. Αναλυτικά η απόφασή της:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) κατά τη συνεδρίαση της 12-8-2013, αποφάσισε τη μη χορήγηση στην ΠΑΕ Γ.Σ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ.3 του ν.2725/1999, όπως ισχύει, (για τη συμμετοχή της στην αγωνιστική περίοδο 2013-2014), λόγω σοβαρής παράβασης που αφορά στο δημόσιο συμφέρον και συγκεκριμένα για μη προσκόμιση από την ως άνω ΠΑΕ της απαιτούμενης κατά το νόμο φορολογικής ενημερότητας. 

Ενόψει όμως του γεγονότος ότι η εν λόγω ΠΑΕ προσκόμισε, σήμερα Τρίτη 13-8-2013 περί ώρα 13.05΄μ.μ., έστω και εκπρόθεσμα, το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητάς της, η Ε.Ε.Α. αποφάσισε την ανάκληση της από 12-8-2013 απόφασής της και τη χορήγηση στην ΠΑΕ Γ.Σ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ.3 του ν.2725/1999.

Pizza Fan
avance
Pizza Fan
logo venetis
rantch
kraft
trans
mirodies
Tzenana