ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ÄÁÑÁÓ   ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ ÃÉÙÑÃÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÁÄÇ ÌÅ ÔÏÍ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕÓ ÏÌÁÄÙÍ ÔÇÓ SUPERLEAGUE

Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ανακοινώνει συμφωνία με την NOVA για την συνέχιση συνεργασίας των δύο εταιριών για την περίοδο 2018-2019.

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το συνδρομητικό κανάλι που αναγνώρισε έμπρακτα το όνομα και το μέγεθος του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ και την απήχηση που αυτός έχει στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό.

 

Για την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ,
ο Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος
Χρήστος Δάρας

ÄÁÑÁÓ   ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ ÃÉÙÑÃÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÁÄÇ ÌÅ ÔÏÍ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕÓ ÏÌÁÄÙÍ ÔÇÓ SUPERLEAGUE ÄÁÑÁÓ   ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ ÃÉÙÑÃÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÁÄÇ ÌÅ ÔÏÍ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕÓ ÏÌÁÄÙÍ ÔÇÓ SUPERLEAGUE
Pizza Fan
avance
Pizza Fan
logo venetis
rantch
kraft
trans
mirodies
Tzenana